Συσταση επιχειρησης στη Βουλγαρια

Η Βουλγαρία είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 και μέλος του Nato από το 2004. Το νόμισμά της είναι το Lev (1 ευρώ = 1,95583 Leva). Έχει σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον με εταιρικό φόρο της τάξης του 10% και 0% στις περιοχές υψηλής ανεργίας. Το κόστος απασχόλησης, καθώς και το ασφαλιστικό κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό και σταθερό τα τελευταία χρόνια. Η σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), είναι πολύ απλή και εύκολη και οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας στη Βουλγαρία είναι:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ίδρυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία.
 • Σύσταση και εγγραφή εταιρειών
 • Νομική, φορολογική και λογιστική υποστήριξη
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης
 • Τήρηση βιβλίων και διοίκηση επιχειρήσεων
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Δικαστηριακές υποθέσεις, ενώπιον παντός δικαστηρίου
 • Αγορά και ενοικίαση ακινήτων και διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες αυτές (real estate)
 • Διαμεσολάβηση σε εξεύρεση προϊόντων και σύναψη συμβάσεων με εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρική εταιρεία ΕΠΕ είναι απλή στη δημιουργία της και έχει τα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να είναι μονοπρόσωπη, με έναν μέτοχο ή περισσότερους.
 • Το μετοχικό της κεφάλαιο ξεκινά από το ελάχιστο του 1€ μόνον.
 • Η εγγραφή της γίνεται σε 24 ώρες στο ηλεκτρονικό registry εταιρειών.
 • Ο φόρος εισοδήματος είναι 10%, ο χαμηλότερος σε όλη την ΕΕ.
 • Τα κόστη δημιουργίας της εταιρείας είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Το γραφείο μας, που εδρεύει στην Αθήνα, σε συνεργασία με τα γραφεία μας στη Σόφια της Βουλγαρίας, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη, πληροφόρηση και υλοποίηση των σχεδίων σας για ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας στη Βουλγαρία.
Στην περίπτωση οποιουδήποτε ενδιαφέροντος ή ερώτησης μπορείτε να αποστείλετε email ή να συμπληρώσετε τη φόρμα οn line νομικές συμβουλές.