Κτηματομεσιτικες υπηρεσιες

Εντοπισμός του ακινήτου

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με κτηματομεσιτικά γραφεία  σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε τα προτεινόμενα ακίνητα (οικόπεδα, αγροτικά ακίνητα, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, κλπ.) να καλύψουν τις ανάγκες για αγορά, ενοικίαση, ή αξιοποίηση. Η υπόδειξη από το δικηγορικό μας γραφείο, των γραφείων που αντιπροσωπεύουν τα ακίνητα έχει μεγάλη σημασία, αφού η αξιοπιστία των συνεργατών μας είναι προϋπόθεση για έγκυρες συμβάσεις και υπηρεσίες.

Παρουσίαση του ακινήτου

Το γραφείο που αντιπροσωπεύει το ακίνητο, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τη θέση του, σε εσάς και τους συμβούλους σας, μηχανικούς, φοροτεχνικούς, κλπ. ώστε να διευρύνει την επιλογή σας.

Νομική αξιολόγηση και έλεγχος

Το δικηγορικό μας γραφείο με εξειδικευμένους Δικηγόρους, αξιολογεί νομικά το ακίνητο και κάνει έναν πρώτο έλεγχο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, ώστε να σας υποβάλει σύντομη έκθεση, για τους ιδιοκτήτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για την κατάστασή τους, αν έχει λ.χ. βάρη, υποθήκη, δάνεια, κλπ.

Διαπραγμάτευση με τον ή τους πωλητές

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει μετά από εντολή σας, τη διαπραγμάτευση της αξίας του ακινήτου και τον τρόπο πληρωμής ή διακανονισμού, πάντοτε σε άμεση επικοινωνία με τον εντολέα πελάτη μας.

Σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας

Το δικηγορικό μας γραφείο, σε συνεργασία με τους συμβολαιογράφους μας, αναλαμβάνει τη σύνταξη του συμβολαίου, τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών και εγγράφων, τη σύναψη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και την οργάνωση και προετοιμασία υπογραφής του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και την καταχώρησή της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο.

Λήψη αριθμού ΑΦΜ και καταχώρηση των φυσικών ή νομικών προσώπων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την καταχώρηση του φυσικού ή νομικού προσώπου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ΑΦΜ.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των φυσικών ή νομικών προσώπων και την ενεργοποίηση της κατάθεσης της αίτησης και τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα.

Άδεια διαμονής για 5 χρόνια

Το δικηγορικό μας γραφείο και σύμφωνα με το Ν.4251/2014 αναλαμβάνει για τους αλλοδαπούς πελάτες μας, την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για πέντε χρόνια, ως επενδυτών, εφόσον η συνολική επένδυσή τους είναι 250.000 Ευρώ και άνω. Η άδεια διαμονής χορηγείται και για τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, τη γυναίκα και τα παιδιά του. Με την άδεια διαμονής αυτή, μπορεί να ταξιδεύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες Σένγκεν.

Διαβάστε περισσότερα για την Golden Visa

Κτηματολόγιο

Με το νόμο 4164/2013 εισήχθη ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα το ελληνικό κτηματολόγιο. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όλα τα ακίνητα πρέπει να καταγραφούν και να αποκτήσουν ταυτότητα και να καταχωρηθούν εκ νέου. Μέχρι τώρα στο Υποθηκοφυλακείο, η καταχώρηση γινόταν κάτω από το επώνυμο και το όνομα αυτού που είχε το δικαίωμα, δηλαδή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη, κλπ. με αποτέλεσμα η ανεύρεση να είναι δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη. Με το κτηματολόγιο η ανεύρεση θα γίνεται με τα στοιχεία και την ταυτότητα του ακινήτου.