Ιδρυση εταιρίας στην Κυπρο

Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, έχει ως εθνικό νόμισμα, όπως και η Ελλάδα, το Ευρώ, είναι  κέντρο επιχειρηματικών και τραπεζικών οργανισμών και διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών, για Ευρώπη, Αμερική, αραβικές χώρες και άπω ανατολή.

Η φορολογία των επιχειρήσεων είναι 12,5% και αναγνωρίζονται όλες οι νομικές μορφές, οι περισσότεροι όμως προτιμούν την ΕΠΕ, λόγω περιορισμένης ευθύνης των εταίρων.

Σε 20 περίπου ημέρες ιδρύεται η εταιρεία, είναι όμως απαραίτητο να συμπράττει υπήκοος Κύπρου, ως Διευθυντής της και έτσι το λειτουργικό κόστος είναι μεγαλύτερο από άλλες εταιρείες, εγκατεστημένες λχ. σε Βουλγαρία ή Ρουμανία, γιατί πρέπει να καταβληθεί ο μισθός του Διευθυντή και οι ασφαλιστικές του εισφορές.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να είναι και το γραφείο του Δικηγόρου ή του λογιστή της εταιρείας. Είναι δε απαραίτητη η συνεργασία με εταιρεία λογιστικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της. Μεγάλο πλεονέκτημα των κυπριακών εταιρειών είναι η ελληνική γλώσσα, όπου μαζί με την αγγλική γίνονται οι συνεννοήσεις με τη Διοίκηση, τράπεζες, δικηγόρους, λογιστές, κλπ.