Δικαιο των Αλλοδαπων

Νομιμοποίηση αλλοδαπών, Άδεια Διαμονής

Κατάθεση Αιτήσεων και νομική υποστήριξή τους στα σημεία υποδοχής των αλλοδαπών που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Περιφέρειας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρμοδίων υπηρεσιών Τμημάτων Αλλοδαπών της Αστυνομίας.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άδεια διαμονής για εργασία, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Εξαρτημένη εργασία ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου

2. Εποχιακή εργασία

3. Στελέχη εταιριών

4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

5. Αθλητές - προπονητές

6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

7. Πνευματικοί δημιουργοί

8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Σπουδές

2. Επαγγελματική κατάρτιση

3. Υπότροφοι - Ειδικά προγράμματα

4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

7. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων

8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

9. Ανταποκριτές ξένου τύπου

10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

11. Αθωνιάδα σχολή

12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου

13. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

14. Ερευνητές

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Ανθρωπιστικοί

2. Δημόσιο συμφέρον

3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

 

Μετάκληση Αλλοδαπού για εργασία, τουρισμό, ειδικά προγράμματα, κλπ

Μετάκληση για εργασία

Κατάθεση Αιτήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου και παρακολούθηση αυτών καθώς και νομική υποστήριξή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

Μετάκληση για τουρισμό

Κατάθεση αιτήσεων στην αρμόδια υπηρεσία του Προξενείου της Ελλάδος στη χώρα εγκατάστασης του αλλοδαπού και παρακολούθηση της διαδικασίας.

 

Θεώρηση αδειών εισόδου αλλοδαπού, VISA

Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα δεν χρειάζονται VISA. Η ταυτότητα ή το διαβατήριο τους πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την περίοδο παραμονής τους στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει την Σύμβαση Schengen που αφορά τα θέματα θεωρήσεων εισόδου. Παρακάτω παρατίθενται κατηγορίες visa με βάση την αιτιολογία εισόδου και κατάλογος με τις χώρες για τις οποίες απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa).

Περισσότερα

 

Δικαστική προστασία

Δικαστική απέλαση αλλοδαπού

Διοικητική απέλαση αλλοδαπού

Παράνομος είσοδος στη χώρα

Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κρατήσεως

Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση αναστολής με προσωρινή διάταξη στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προβείτε σε αγορά εισιτηρίου εάν προηγουμένως δεν εκδοθεί η visa σας.

 

Πολιτικό Άσυλο

Συνθήκη της Γενεύης

Συνθήκη της Γενεύης - Οι πρόσφυγες και τα άτομα άνευ υπηκοότητος προστατεύονται από την Τέταρτη Συνθήκη της Γενεύης.

Συνθήκη της Γενεύης (Αγγλικό κείμενο)

Προεδρικό Διάταγμα 61/1999

Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Προεδρικό Διάταγμα 61/1999 όπως τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 90/2008 και 96/2008.

Χώρος υποδοχής προσφύγων

Προσωρινή άδεια διαμονής σε πρόσφυγες - κόκκινη κάρτα.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς Ε.Δ.Τ.Ο.

Πολιτογράφηση αλλοδαπού, ελληνική ιθαγένεια

 

Ορισμοί

Ιθαγένεια είναι ο νομικός δεσμός ενός προσώπου προς ένα συγκεκριμένο κράτος.

Εθνικότητα είναι ο δεσμός ενός προσώπου προς ένα συγκεκριμένο έθνος.

Αλλοδαπός είναι πρόσωπο που ανήκει στο λαό άλλου κράτους. Κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, συνεπώς είναι κάθε πρόσωπο που ανήκει στο λαό άλλου κράτους.

Ομογενής αλλοδαπός είναι το πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά αντίθετα έχει την ελληνική εθνικότητα. Πρόκειται για αλλοδαπό που συνδέεται με το ελληνικό έθνος με κοινή συνήθως ιστορία, γλώσσα και θρησκεία, με κοινές παραδόσεις, με κοινά ήθη και έθιμα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που προσδιορίζουν την κοινή εθνική συνείδηση, η οποία και αποτελεί το κριτήριο για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως ομογενής.

Αλλογενής αλλοδαπός είναι το πρόσωπο που δεν έχει ελληνική ιθαγένεια αλλά ούτε και ελληνική εθνικότητα.

Ανιθαγενής, ή άπολις ή άπατρις είναι το πρόσωπο που στερείται παντελώς ιθαγένειας.

Πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 (Α) της Σύμβασης της Γενεύης.